Ngân hàng TMCP Nam Á

Sáng nay (17/3), Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank - UPCoM: NAB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. NamABank là một trong 2 ngân hàng tổ chức họp cổ đông thường niên sớm nhất trong 2023.

Năm 2023, NamABank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2022. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8% so với năm 2022. Dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 132.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với năm 2022 đồng thời đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của NHNN. Nợ xấu kiểm soát dưới 3%.
Năm 2023, NamABank sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 2.116 tỷ đồng lên 10.580 tỷ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 25%

SHB giá 10.1 mới ngon, mua giá mệnh tốt hơn

1 Likes