Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đóng cửa hàng chục phòng giao dịch trong 6 tháng qua

Ngân hàng TMCP Sài Gòn ( SCB ) đã liên tục thông báo chấm dứt hoạt động phòng giao dịch tại các tỉnh thành trong những tháng gần đây. Mới nhất, ngân hàng này đã đóng cửa 4 phòng giao dịch tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai và Long An. Trước đó, SCB cũng đã đóng cửa 17 phòng giao dịch trong tháng 10 và đầu tháng 11. Tuy nhiên, SCB chưa có thông báo chính thức về việc chấm dứt hoạt động hai phòng giao dịch này.
Việc kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.
SCB đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai các giải pháp theo quy định pháp luật để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và bảo đảm quyền, lợi ích của người gửi tiền.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/ngan-hang-tmcp-sai-gon-scb-dong-cua-hang-chuc-phong-giao-dich-trong-6-thang-qua-188231120160104318.chn