Ngân hàng vốn điều lệ 9.000 tỷ mạnh tay chi gấp đôi cho nhân viên trong quý I

Quý I/2024, khoản mục "Chi phí cho nhân viên" của ngân hàng này này "nhảy vọt", gấp 2,18 lần so với cùng kỳ.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã công bố BCTC hợp nhất quý I/2024. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng mạnh, gấp 70 lần cùng kỳ, đạt 344 tỷ đồng. Trong bối cảnh KQKD quý I có phần “ảm đạm” ở nhóm ngân hàng, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 29 ngân hàng đã công bố BCTC quý I/2024.

Theo đó, nguyên nhân chính đến từ lãi hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, khi khoản lãi này gấp 11 lần so với cùng kỳ. Đây cũng là nguồn thu có tỷ trọng cao nhất trong tổng thu nhập hoạt động quý I/2024 của PVcomBank. Ngoài ra, thu nhập lãi thuần khởi sắc đạt 244 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động của PVcomBank tăng mạnh 80% so với quý I/2023. Trong đó, PVcomBank chi “mạnh tay” hơn cho khoản mục “Chi phí cho nhân viên”, khi khoản mục này tăng gấp 2,18 lần so với cùng kỳ, từ 273 tỷ lên 594 tỷ đồng.

Thông thường, khoản mục “Chi phí cho nhân viên” sẽ bao gồm: Chi lương và phụ cấp, các khoản chi đóng góp theo lương và chi trợ cấp.

Chi phí hoạt động của PVcomBank quý I/2024 (Nguồn: BCTC Ngân hàng)

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng số cán bộ, nhân viên của PVcomBank là 6.009 người. Tại thời điểm 31/3/2023, con số này là 5.708 người.

Như vậy, chia trung bình, mức chi cho mỗi cán bộ nhân viên đã tăng từ 16 triệu đồng/người/tháng lên 33 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Thực tế, quý I/2023, PVcomBank đã cắt giảm mạnh khoản chi phí cho nhân viên, từ mức 434 tỷ đồng xuống gần 273 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/3/2024, vốn điều lệ của PVcomBank là 9.000 tỷ đồng.

Minh Nguyệt

https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/ngan-hang-von-dieu-le-9000-ty-manh-tay-chi-gap-doi-cho-nhan-vien-trong-quy-i-234853.html