Ngân sách giảm thu 25.000 tỷ đồng nếu kéo dài giảm 2% thuế VAT

Chính phủ đề xuất giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, giảm thu ngân sách khoảng 4.175 tỷ/ tháng. Việc giảm thuế VAT đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng 15.600 tỷ đồng qua 4 tháng thực hiện ( tháng 7,8,9 và tháng 10/ 2023 ). Việc giảm thuế VAT nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Chính phủ đề xuất giảm thuế sau ngày 30/6/2024 giữa 2 kỳ họp Quốc hội để đảm bảo tính linh hoạt của chính sách.

Thông tin chi tiết: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-sach-giam-thu-25000-ty-dong-neu-keo-dai-giam-2-thue-vat-a636808.html