Ngành cảng biển: Năm 2024 vẫn còn nhiều thách thức

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho rằng, mặc dù ngành cảng biển đã phục hồi với các tín hiệu tích cực từ cả vĩ mô và yếu tố ngành, nhưng vẫn còn nhiều rủi ro tiềm tàng trong năm 2024.
Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam giảm 9,5% so với cùng kỳ, đạt 557,9 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu và nhập khẩu giảm 7,1%. Tăng trưởng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng lên 5,1%, trong khi các thị trường lớn khác thu hẹp mức giảm. Hoạt động thông quan cũng có dấu hiệu phục hồi, với khối lượng thông quan 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 495,8 triệu tấn, quay trở lại mức tăng trưởng dương, 0,1% so với cùng kỳ. Sản lượng container 8 tháng 2023 ước đạt 15,9 triệu TEU, giảm 6,1% so với cùng kỳ.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/nganh-cang-bien-nam-2024-van-con-nhieu-thach-thuc-254611.html