Ngành: Cảng biển (Update quý 4/2021)

NGÀNH CẢNG BIỂN: SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA PHỤC HỒI

_Đà tăng trưởng sản lượng hàng hóa mạnh mẽ nửa đầu năm 2021 đột ngột dừng lại Q3/2021 vì dịch Covid-19. Theo VPA, tổng sản lượng hàng container giảm 2,4% trong Q3/2021 trong quý 3/2021 sau khi tăng mạnh 28,4% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2021.

_Kỳ vọng Q4/2021 sẽ hồi phục khi các yêu cầu về giãn cách được nới lỏng từ đầu tháng 10/2021 và hoạt động thương mại của VN có những dấu hiệu hồi phục rõ rệt

_Cổ phiếu theo dõi GMD, VSC