Ngành điện quý 3: Nhiều cái tên lỗ nặng

, , , , , , , , ,

Quý 3/ 2023, các doanh nghiệp ngành điện ghi nhận mức lợi nhuận giảm sâu hoặc thua lỗ, thậm chí là lỗ nặng. Trong số 61 doanh nghiệp ngành điện công bố BCTC quý 3/ 2023, chỉ có 17 doanh nghiệp báo lãi tăng với 2 doanh nghiệp chuyển lỗ thành lãi, trong khi có tới 33 doanh nghiệp giảm lãi, cùng 11 cái tên thua lỗ trong kỳ. Các doanh nghiệp nhiệt điện hầu hết đều chứng kiến mức lợi nhuận giảm sâu hoặc thua lỗ, thậm chí là lỗ nặng. Nguyên nhân do chi phí giá vốn neo cao, lỗ tỷ giá, hoặc một số trường hợp phải tiến hành sửa chữa tổ máy định kỳ. Kết quả kinh doanh nhóm nhiệt điện trong quý 3/ 2023 QTP ( Nhiệt điện Quảng Ninh ) trong quý 3 chứng kiến lợi nhuận giảm tới 92%, còn 12 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/nganh-dien-quy-3-nhieu-cai-ten-lo-nang-737-1123318.htm