Ngành ngân hàng đã về vùng giá rẻ chưa?

, , , , , ,


giá trị sổ sách của các bank Forward đến hết năm 2022, có thể thấy năm nay bank đã về vùng giá rẻ so và ở vùng đáy rồi, tuy nhiên outlook toàn ngành thì vẫn đang xấu ạ