Ngành ngân hàng

mọi người cho hỏi.có thông tin gì hỗ trợ mà ngân hàng chạy kinh vâyh

Sắp phá sản nha

Không biết thì để hị trường nói cho bạn nghe :))) bank ng ta tăng vốn hoá chứ phá cái đồng bằng :))))