Ngành sản xuất có thêm động lực tăng trưởng ngay từ đầu năm

Ngành sản xuất của Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục khi kim ngạch nhập khẩu tư liệu sản trong tháng 1/ 2024 tăng mạnh do sức cầu của thị trường thế giới đang có dấu hiệu cải thiện. Chủ tịch EuroCham Việt Nam, ông Gabor Fluit, cho rằng để duy trì đà tăng trưởng sản xuất, Việt Nam cần tiếp tục tập trung vào việc đổi mới, xây dựng quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn với các thị trường xuất khẩu trọng điểm và nâng cao giá trị xuất khẩu thông qua chế biến. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam - PMI ghi nhận sự tăng trưởng trở lại vào đầu năm 2024, do tình hình kinh tế cải thiện khiến số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chỉ ở mức khiêm tốn nên vẫn còn quá sớm để nói liệu điều này có thể hiện sự quay trở lại bền vững của tăng trưởng hay không.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/nganh-san-xuat-co-them-dong-luc-tang-truong-ngay-tu-dau-nam-2024211142846459.htm

7 Likes