Ngành tài nguyên môi trường vững bước trên con đường xanh hoá

Năm 2023, Việt Nam tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ những yếu tố bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong. Tuy nhiên, ngành tài nguyên và môi trường vẫn đang phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, đặc biệt trong việc phát triển kinh tế xanh. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các dự án Luật Đất đai ( sửa đổi ) và đang hoàn thiện để bảo đảm trình Chính phủ trình Quốc hội trong năm 2024. Cơ sở dữ liệu đất đai của 63/ 63 tỉnh, thành phố đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 461/705 quận/ huyện, 6.198/10.599 phường/ xã, tổng số hơn 26 triệu thửa đất.

Thông tin chi tiết: https://thuonggiaonline.vn/nganh-tai-nguyen-moi-truong-vung-buoc-tren-con-duong-xanh-hoa-post548796.html

3 Likes