Ngành vật liệu xây dựng năm 2024: Kỳ vọng khởi sắc nhờ thúc đẩy đầu tư công

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Chính phủ quyết liệt giải ngân đầu tư công làm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Triển vọng ngành vật liệu xây dựng năm 2024 sẽ khởi sắc nhờ thúc đầy đầu tư công. Tính từ đầu năm đến 31/10, giải ngân đầu công đạt hơn 430.600 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm 2023 và 56,8% kế hoạch Chính phủ giao.
Việc cập nhật, rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng chưa phản ánh kịp thời sự thay đổi của thị trường, giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến công tác đầu tư xây dựng. Khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm. TPS cho rằng, dư địa giải ngân đầu tư công của Việt Nam vẫn còn lớn nhờ Nợ công/ GDP thấp ( khoảng 38% ).

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/nganh-vat-lieu-xay-dung-nam-2024-ky-vong-khoi-sac-nho-thuc-day-dau-tu-cong-256457.html