Ngày 20/11, Quốc hội thảo luận về việc giảm thuế giá trị gia tăng

Quốc hội sẽ thảo luận về việc giảm thuế giá trị gia tăng và áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung trong ngày làm việc đầu tiên của đợt 2. Ngày 20/11, Quốc hội bắt đầu họp đợt 2 của Kỳ họp thứ 6 và buổi sáng, các đại biểu thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% ( còn 8% ), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Lý do lựa chọn là Luật Thuế GTGT hiện hành quy định 2 mức thuế suất thuế GTGT 5% và 10% ( không kể mức 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; đối tượng không chịu thuế GTGT ). Số thuế phải nộp số thuế GTGT đầu ra - số thuế GTGT đầu vào.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/ngay-20-11-quoc-hoi-thao-luan-ve-viec-giam-thue-gia-tri-gia-tang-188231120092346183.chn