Ngày ấy và bây giờ

Ngày ấy và bây giờ

Ngày ấy vào game thành F_0
Không thầy, không bạn lại là gà
Down trend, cắt lỗ vỡ lòng son
Còn máu, còn game tài khoản hồi.

Bây giờ F_0 cộng thành “N”
Đầu sạn quánh game cùng đàn anh
Game up, game down đều không nản
Gồng lãi, cắt lỗ chuyện thường ngày.

PS: một game thủ bồi hồi…

Ha ha