Ngày đỏ lửa ===> shopping con gì?

Hoảng loạn: VNI rụng 50 điểm.
====> ACE múc con gì cho hợp thời nhỉ?

Lót dép để hóng @@