Ngày mai 25/01 sáng xanh chiều xanh lơ

Nhà cái đang dụ nhỏ lẻ vào ăn để phân phối, ngày mai sẽ tạo thêm một đỉnh nhỏ thấp hơn đỉnh củ. cảnh báo các loài chim bìm bịp, chim lợn tham thì thâm đoạn này càng bắt đáy càng chết nhé!

2 Likes

Bác trả lời hộ cái: tại sao chỉnh nhanh và gấp vậy?

Nó úp bô thì phải nhanh và mạnh không khác được.

Nên thay đổi

bác lại sai rồi. Lái nó rũ hàng xuống mục đích để gom hàng và Call MG tiện thể đánh tâm lí F0 1 lần trong đời để họ đỡ liều mạng như trước. Chứ họ mua gom xong r đạp xuống như bác phân tích thì Bát cơm của nhà tạo lập đang ăn tự dưng vì miếng sạn nhỏ đạp bát cơm à. chán

Chưa xuống được, VNI sẽ tiến đến 1250 mới chỉnh rồi dùng siêu trụ kéo 1300, các bác cứ lưu mà kiểm chứng

hôm nay đuối rồi thị trường này ngoan cố cố đấm ăn xôi kiếm vài đồng lời coi chừng mất tết nhé.