Ngày Mai Hồi Mạnh Nên Đua Lệnh Hay Bán Ra?

Trong video đưới đây em có chia sẻ quan điểm nhận định về phiên giao dịch ngày hôm nay :

  • Hành động giảm điểm đến từ lực bán của ai ?

  • Việc kéo cuối phiên không thanh khoản thì rất ảo đó nói lên kịch bản tâm lý gì ?

  • Ngày Mai Tăng Thì Cần Bán Mã Nào Cần Giữ Mã Nào ?
    Mời Các Anh Chị Nhà Đầu Tư Xem nhé !

  • Room trao đổi cộng đồng hỗ trợ danh mục : Nhấp Vào Đây nhé

Penny thì vào
BLu thì ra