Ngày thầy thuốc xem những cổ phiêú ngành Y tế nào đáng đầu tư

Xin giới thiệu cổ phiếu DHG- Ctcp Dược phẩm Hậu giang
Doanh nghiệp dược đầu ngành Việt Nam, máy móc dây chuyền hiện đại nhất
Xuất khuẩn ra khắp thế giới
Lợi nhuận tăng trưởng ổn định bất chấp dịch Covid 19
Tài chính lành mạnh
Cổ tức tiền tươi, đều
Tập đoàn mẹ Taiso mua cách đây 3 năm giá đã 120k/ cp
Kỳ vọng cuối năm giá 160k/cp

Bán dầu khí non là dở r

e đầu tuư an toàn bacs ah

Dhg hang chất dòng tiền thông minh vào cuộc

Ngành dược ok

Giai đoạn phòng thủ

Múc được