Nghệ An đặt nhiều kỳ vọng vào kinh tế vùng ven biển

Kinh tế vùng ven biển ở Nghệ An được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng chính của tỉnh trong thời gian tới, với tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 12,5 - 13,5%/ năm vào năm 2030. Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa tạo bứt phá vượt trội và phát triển kinh tế còn thấp; chưa xứng với tiềm năng. Nhiều dự án bất động sản đã được đầu tư tại các địa phương ven biển, bao gồm khu nghỉ dưỡng và khu du lịch quy mô, đẳng cấp. Việc nuôi trồng thủy sản cũng đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, có chuyển biến tốt về quy trình sản xuất, tăng mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/nghe-an-dat-nhieu-ky-vong-vao-kinh-te-vung-ven-bien-254636.html