Nghe nói FLC sẽ về mệnh?...liệu bh vào hst nhà a Quyết có ăn ko các cụ? 25/01

Theo các cụ nên vào con nào trong hst. Em xin cao kiến các cụ! Tks you.