Nghệ thuật PTKT - The Art of Technical Analysis

, , , , , , , , ,

Mỗi ngày đều là sự khởi đầu mới, và không ngừng học tập những điều chưa từng học - làm những gì tốt hơn trước đây đã từng làm.
Sử dụng đường EMA200 và nến Nhật để tìm điểm Mua hợp lý (vòng tròn màu trắng)2 Likes

Bid sẽ có nhịp giảm chỉh sớm thui. Ctg đang sogs tăng chờ vượt đỉnh cũ là ok . Vpb chưa có gì là rõ rag

Điểm Mua hợp lý theo kỹ thuật đường EMA200 và nến Nhật là lúc giá chạm đường trung bình, đánh dấu vòng tròn màu trắng đó bác.

1 Likes