Nghèo, giàu và sang

Một số cặp từ gắn với chữ "nghèo" trong tiếng Việt, bao gồm: nghèo hèn ( nghèo chắc chắn khổ, nghèo khó ( nghèo khiến làm gì cũng khó ), nghèo kiết xác ( nghèo đến mức không có cả miếng ăn cho vào miệng, khiến cơ thể bị kiết - kiệt chỉ còn như cái xác ve ), nghèo lõ ( nghèo ở mức cùng cực )... Người giầu có là người có nhân cách cao quý, có học vấn tốt, có vị thế xã hội, có nền tảng văn hóa bền vững. Sang đi kèm với quý phái, là cấp độ cao nhất về mọi phương diện mà con người mong đạt đến. Nó thuộc về ca ngợi, tôn vinh phẩm cách nhiều hơn là gắn với tiền bạc.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/ngheo-giau-va-sang-20180504224294958.htm

6 Likes