Nghĩ về hạt gạo Việt Nam năm 2030

Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với những giống lúa chất lượng cao có thể trồng ba vụ/ năm, năng suất 8 - 10 tấn/ vụ, còn gạo ngon nhất của Thái Lan là Khao Dawk Mali trong nhiều thập niên chỉ trồng được một vụ/ năm, năng suất khoảng 4 tấn/ ha. Vị thế mới của gạo Việt là kết quả của một quá trình dài nỗ lực, không phải ăn may, yếu tố khách quan chỉ là một phần. Năm 2023 là năm thắng lợi của gạo Việt.

Thông tin chi tiết: https://tuoitre.vn/nghi-ve-hat-gao-viet-nam-nam-2030-20240124143438527.htm

9 Likes