Nghịch lý: Một mặt hàng của Nhà nước bán cho dân nhưng lại kêu gọi mọi người dùng "tiết kiệm"

:boom: [UPDATE]: CỔ PHIẾU NGÀNH ĐIỆN VÀ DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3 QUẢNG TRẠCH - PHỐ NỐI​:zap::zap:

:pushpin: Miền Bắc là khu vực duy nhất tại Việt Nam có tăng trưởng tiêu thụ điện vượt quá tăng trưởng công suất nguồn điện trong GĐ 2016 - 2020. Trong T6/2023 vừa qua, miền Bắc cũng chưa đáp ứng được toàn bộ công suất đỉnh yêu cầu (một phần do El Nino khiến nguồn cung thủy điện bị ảnh hưởng), dẫn tới tình trạng thiếu điện và cắt điện luân phiên.

:pushpin: Thủy điện và nhiệt điện hiện đang chiếm tỷ trọng cao trong tổng công suất điện miền Bắc, thêm vào đó vị trí địa lý không thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo khiến miền Bắc có thể đối diện nguy cơ thiếu điện khá nghiêm trọng trong tương lai. Điều này dẫn đến nhu cầu cấp thiết trong việc hoàn thiện “Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài (Quảng Trạch - Phố Nối)” nhằm tăng cung ứng điện từ Trung ra Bắc.

:pushpin: Dự án có tổng chiều dài ước tính khoảng 514 km kéo dài từ Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (Quảng Bình) tới Phố Nối (Hưng Yên), bao gồm 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng. Chính phủ đặt mục tiêu “khởi công” và “vận hành” Dự án lần lượt trong T9/2023 và T6/2024, giúp tăng công suất truyền tải điện từ Trung ra Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW.

:pushpin:Theo đánh giá Dự án khó có thể khởi công theo đúng kỳ vọng của Chính phủ, tuy nhiên với tính chất cấp bách và đảm bảo an ninh năng lượng, đây sẽ là Dự án được Chính phủ đặc biệt thúc đẩy và sẽ sớm hoàn thành tốt nhất có thể. Hiện tại, Dự án đang ở bước: (1) Bộ Kệ hoạch Đầu tư trình Chính phủ kết quả thẩm định chấp thuận Chủ trương đầu tư dự án và (2) Bộ Công thương đang thẩm định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

:pushpin: Bên cạnh các đơn vị tư vấn đã được chỉ định cho từng dự án thành phần như TV1 & TV2 & TV4, các đơn vị có năng lực tốt như PC1, CTR và VNE cũng sẽ là những đơn vị tiềm năng nhận được công việc từ Dự án (theo dự báo từ MBS). Trong số đó, PC1 là đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tổng thầu thi công xây lắp công trình điện, đồng thời cũng có khả năng cung cấp nguyên vật liệu - thiết bị phục vụ dự án. Ở khâu thiết kế, TV2 là đơn vị được lựa chọn tư vấn cho 3/4 dự án thành phần (tổng cộng 440km, tương đương khoảng 85% tổng chiều dài đường dây) nên đây cũng là doanh nghiệp được ưa thích và đánh giá cao.

:seedling: Happy Investing !!!