Nghiêm cấm khai thác đất trái phép khi đóng cửa mỏ đất cấp cho Tập đoàn Định An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Đức Giang, đã ký quyết định đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh của Công ty TNHH Tập đoàn Định An. Tập đoàn Định An phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo quyết định đóng cửa mỏ được phê duyệt và phối hợp chặt chẽ với UBND xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh và các đơn vị liên quan để bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện đóng cửa mỏ. Tập đoàn Định An phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan, nếu còn nợ ngân sách Nhà nước theo quy định.
Mục đích của việc đóng cửa mỏ là quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao lại đất cho Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/nghiem-cam-khai-thac-dat-trai-phep-khi-dong-cua-mo-dat-cap-cho-tap-doan-dinh-an-286991.html