Ngoài xã hội đất khan hiếm tăng nhiều lần. Những siêu cổ quỹ đất to = Siêu mỏ vàng . Chỉ dành cho kẻ nhìn xa

Hãy nhìn cổ cơ bản bank nhiều cổ lăn đùng ra lỗ. 2022 còn nhiều thằng sẽ lòi hết nợ xấu. DGW Xiaomi đổi ý cổ nằm sàn thê thảm. Bởi mức giá PE 25 ứng trước lợi nhuận tương lai 25 năm đến 2047. Kkk

Còn cổ đất đai tài sản đang bị định giá rẻ hơn RNAV cả chục lần…cơ hội giàu sang phú quý.

155 Likes

Cổ đất càng lâu càng giàu đúng ko thầy . Kkk

6 Likes

Múc!!!

Nay CEO DIG đc chiết khấu quá rẻ

3 Likes

Tiếp sức oxi thay nhau CE nàoooo

2 Likes

hahahahahahahahaahahahahahahahahahaahhahahahahahaahhahahaahhahahahahahahahahahahahahahahhahahaha

bán chán rồi lại đua CE mút chỉ thầy nhỉ

2 Likes

rung lắc cho cái rụng bn hàng kkk

2 Likes

Xa lắm rồi thầy ơi

2 Likes

Run lắm rồi thầy ơi

2 Likes

Cổ đất chấp tất các loại cổ. Giá thép tăng x2 mà cổ thép tăng 15-20 lần, giá đất ngoài kia tăng x5 thì cổ đất phải tăng 50 lần mới xứng tầm

2 Likes

Muc
Múc Húc Xúc tầm nhìn cùng doanh nghiệp phát triển

6 Likes

Tầm nhìn và kiên nhẫn ăn hết

Lại 1 con dùng nick ảo vào cắn :D.

đi mua cổ tốt của m đi, đu bám vào đây làm gì

Ô con ■■■ này nhà ai xổng ra ko dọ mõm vào vậy. Cắt tiết làm rượu mận đi ae

1 Likes

Thầy A7 cho e hỏi DIG hiện tại đang yếu hơn CEO là do magin phải ko ạ

2 Likes

Thời đã đến và thời cũng sẽ đi? Cứ chửi cổ bank, chứng, thép làm gì? Trạng chết thì chúa cũng băng hà thôi?

@Sieucophieu12345 CEO chúng nó đạp gom kinh quá chú ạ

3 Likes

Theo thầy A7 toàn người có tầm nhìn và gan to thì mới theo đc, chứ loại 3 4 phải rồi rái bé thì out cmnl kkkkk

6 Likes