Người anh Licogi

Tổng công ty xây dựng Licogi( LIC).
Người anh chưa chạy bên cạnh Licogi14 ( L14 ) Licogi( L18) Licogi 16 ( LCG ) Licogi13 ( LIG)…
Công ty con và liên kiết của LIC


Các lĩnh vực chính

Năm 2021 LIC ghi nhận lãi sau khoảng thời gian khó khăn tái cơ cấu bộ máy tổ chức.
Các dự án đã và đang triển khai sẽ mang lại nguồn thu lớn. Bên cạnh bộ xây dựng đang nắm 40%.
LIC tự tin sẽ tăng trưởng trong giai đoạn giải ngân đầu tư công sắp tới. Các dự án sẽ update thêm.
Giá đóng cửa 12.6 dự kiến 3x hết năm 2021
Mời anh em cho ý kiến

Đóng phiên hôm qua

L14 9x

L18 4x

L18 thì LIC còn có 6%, L14 may mắn hơn còn có 26% còn lại ôm toàn thổ tả :smiley:

Quá hời cho giá 12 của LIC

LIC Tím

Chúc mừng L14 100k. LIC chay