Nhà đầu tư được khuyến nghị quan sát thị trường, chưa vội vàng mua bán

Sau phiên giảm đột ngột vào cuối tuần trước, VN - Index được đánh giá sẽ cần thời gian để tìm đến khu vực cân bằng cho quá trình tích lũy. Các hoạt động kinh tế trong nước vẫn đang có những tín hiệu cải thiện dần trong quý cuối năm, lãi suất ở mức thấp, các dữ liệu lạm phát tại Mỹ và Châu u cũng đang có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, tình hình địa chính trị thế giới vẫn chưa hết bất ổn, lãi suất toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao và thị trường bất động sản trong nước cần thêm thời gian để phục hồi. Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ( SHS ) cho rằng nếu thị trường tìm đến điểm cân bằng và tạo nền tích lũy chờ động thái chuyển động vĩ mô tiếp theo cũng là vận động phù hợp. Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp và chỉ số VN - Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ 1.080 - 1.085 điểm. Trong trung, dài hạn, thị trường dù mất xu hướng uptrend nhưng sẽ đi tìm điểm cân bằng mới và tích lũy lại nên rủi ro trung dài hạn không cao.

Thông tin chi tiết: https://nhipcaudautu.vn/tai-chinh/nha-dau-tu-duoc-khuyen-nghi-quan-sat-thi-truong-chua-voi-vang-mua-ban-3356246/