Nhà nước bơm tiền đẩy chứng khoán lên?

Bơm tiền đẩy chứng khoán lên?

Phân tích không thiên vị hay cảm xúc. “Bơm tiền là tốt hay xấu?”

  • Tốt vì nó giúp tăng thanh khoản và kích thích vay.

  • Xấu vì nó dẫn đến lạm phát.

Hiện nay, hầu hết các quốc gia đều theo trường phái kinh tế Keynes. Khi có suy giảm hay thị trường có vấn đề thì bơm tiền để giải cứu. Mỹ, Âu, Úc, Nhật hay Việt Nam cũng vậy.

Nhưng khác ở chỗ là USD, Euro, Yên và Pound là tiền dự trữ. Mỗi lần in ra là có người khác xếp hàng gom. Cho nên tác động lạm phát không đáng kể. Còn VND thì không có vị thế đó.

Trong phiên 10/10, Việt Nam đã bơm vào thị trường 21700 tỷ đồng (943 triệu USD). Mục đích là để hỗ trợ các ngân hàng. Các thành viên ngân hàng thương mại trong hệ thống nhận ưu đãi là lãi 5% cho số tiền trên.

Vậy tác động sẽ là gì với chứng khoán.

  1. Nhà nước in tiền.

  2. Tiền chảy vô ngân hàng.

  3. Ngân hàng cho vay.

  4. Số tiền đó được dùng để mua sắm, đầu tư và chạy vào hệ thống tài chính. Chứng khoán và bất động sản là hai kênh chính.

Trong dài hạn, lạm phát sẽ đẩy thị trường chứng khoán lên như với bao hàng hoá khác. Bơm tiền là công cụ đẩy index.

Nhưng đáy là đâu? Không rõ. Nếu bạn thuộc trường phái Index thì không quá quan tâm tới từng cổ phiếu một. Hãy ôm trọng cả thị trường.

2 Likes

In tiền chia tiền cho dân sài đỡ cực khổ phải ngon rồi :smiley:

quản lý cái sòng cũng ko xong