Nhà nước có chính sách bơm tiền or bơm thanh khoản, vậy chúng ta nên hiểu ntn?

, , , , , , , , ,

Bơm thanh khoản là một chiến lược đầu tư trong đó các nhà đầu tư sử dụng tiền mặt để mua các tài sản có tính thanh khoản cao, như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền tệ, với hy vọng có thể bán chúng nhanh chóng khi giá tăng hoặc để tránh rủi ro khi thị trường giảm. Sau đây là một số đặc điểm của chiến lược này:

 1. Mục tiêu của bơm thanh khoản là tăng lợi nhuận và giảm rủi ro bằng cách mua các tài sản có khả năng thanh khoản cao. Tuy nhiên, chiến lược này có thể có rủi ro nếu nhà đầu tư không đánh giá đúng giá trị thực của các tài sản.
 2. Các tài sản được mua trong chiến lược bơm thanh khoản phải có tính thanh khoản cao, tức là có khả năng bán nhanh chóng và dễ dàng trên thị trường. Những tài sản có tính thanh khoản cao bao gồm cổ phiếu của các công ty lớn và có khả năng sinh lợi cao, trái phiếu chính phủ, và tiền tệ của các quốc gia có nền kinh tế ổn định.
 3. Thời gian đầu tư trong chiến lược bơm thanh khoản thường ngắn hạn, từ vài tuần đến vài tháng, nhằm tận dụng cơ hội kiếm lợi nhanh chóng từ thị trường.
 4. Chiến lược bơm thanh khoản thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư cá nhân và các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư sử dụng chiến lược này để đảm bảo thanh khoản cho các khoản đầu tư của họ và đáp ứng yêu cầu rút tiền của các nhà đầu tư.
 5. Những người sử dụng chiến lược bơm thanh khoản thường cần phải theo dõi thị trường và đưa ra quyết định mua và bán các tài sản nhanh chóng để tận dụng cơ hội lợi nhuận. Do đó, chiến lược này yêu cầu sự hiểu biết và kinh nghiệm đầu tư của nhà đầu tư.

Bơm tiền là một chiến lược chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và chính phủ nhằm tăng cung tiền tệ trong nền kinh tế. Đây là một trong những phương pháp thường được sử dụng để đẩy mạnh hoạt động kinh tế và đối phó với suy thoái kinh tế. Sau đây là một số đặc điểm chính của chiến lược bơm tiền:

 1. Mục đích của chiến lược bơm tiền là tăng cung tiền tệ trong nền kinh tế để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc làm. Tuy nhiên, chiến lược này có thể dẫn đến lạm phát và suy giảm giá trị của tiền tệ.
 2. Chiến lược bơm tiền thường được thực hiện bằng cách tăng số tiền mà các ngân hàng thương mại có thể cho vay, giảm lãi suất và mua các tài sản tài chính của chính phủ như trái phiếu.
 3. Khi cung tiền tăng lên, sự mua sắm và đầu tư sẽ tăng lên, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, bơm tiền có thể dẫn đến lạm phát, vì khi có nhiều tiền trong nền kinh tế mà không có tăng trưởng sản xuất tương ứng, thì giá cả sẽ tăng lên.
 4. Chiến lược bơm tiền được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương và chính phủ của một quốc gia. Việc thực hiện chiến lược này thường được phân tích bởi các nhà kinh tế, các nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính.
 5. Hiệu quả của chiến lược bơm tiền phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình hình kinh tế, tình hình chính trị và sự kiểm soát lạm phát của chính phủ. Các nhà đầu tư cần theo dõi kỹ lưỡng các yếu tố này để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.

Để mở rộng cung tiền, Ngân hàng Trung ương có thể thực hiện các biện pháp sau:

 1. Giảm lãi suất: Ngân hàng Trung ương có thể giảm lãi suất để kích thích việc cho vay và đầu tư, giúp tăng cung tiền trong nền kinh tế.
 2. Tăng số tiền mà các ngân hàng thương mại có thể cho vay: Ngân hàng Trung ương có thể tăng số tiền mà các ngân hàng thương mại có thể cho vay, giúp tăng cung tiền và khuyến khích hoạt động tín dụng.
 3. Mua trái phiếu của chính phủ: Ngân hàng Trung ương có thể mua các trái phiếu của chính phủ để tăng cung tiền trong nền kinh tế.
 4. Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại: Ngân hàng Trung ương có thể giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại để giảm áp lực tiền mặt và tăng cung tiền trong nền kinh tế.
 5. Thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng: Ngân hàng Trung ương có thể thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng bằng cách tăng cung tiền tệ trong nền kinh tế thông qua mua trái phiếu, tăng giá trị tài sản và tăng tín dụng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc mở rộng cung tiền có thể gây ra tác động tiêu cực như lạm phát và sự suy giảm giá trị của tiền tệ. Do đó, Ngân hàng Trung ương cần phải thực hiện các biện pháp mở rộng cung tiền một cách cẩn trọng và hiệu quả để đảm bảo rằng nền kinh tế vẫn ổn định và bền vững.

Trong năm 2020, Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm mở rộng cung tiền để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ra những ảnh hưởng tiêu cực.

Cụ thể, trong năm 2020, Ngân hàng Trung ương đã giảm lãi suất, tăng cường mua trái phiếu của Chính phủ, tăng số tiền cho vay của các ngân hàng thương mại và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương còn thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng bằng cách tăng cung tiền thông qua mua trái phiếu và tăng tín dụng.

Kết quả, cung tiền trong nền kinh tế đã tăng mạnh trong năm 2020, giúp giảm áp lực tài chính đối với doanh nghiệp và hộ gia đình, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và duy trì sự ổn định trong nền kinh tế. Tuy nhiên, cũng có nguy cơ lạm phát và sự suy giảm giá trị của tiền tệ, vì vậy Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã tiếp tục thực hiện các biện pháp tiền tệ nhằm đảm bảo sự ổn định và bền vững cho nền kinh tế,

Tư vấn đầu tư phân tích TA-FA. Phái sinh+ cơ sở: 0384087928