Nhà nước thoái vốn

Nhà nước thoái 51% cho tập đoàn NN. Đang đàm phán. Ae nói kéo lên trên mệnh giá. NN nói thoái vốn từ giá 10k trở lên

Mã nào vậy bác