Nhắm và chọn đi

—** 2 mã BANK nào sẽ thay thế STB, SHB**—

  • Bất chấp khối ngoại tiếp tục bán ròng, các khối tự doanh cũng kê bán ròng vào ngày 30/3/2021 Thị trường vẫn đóng cửa ở ngưỡng 1.186,36 (+10.68%)

  • Tuy dòng BANKS dẫn dắt nhưng lượng tiền lớn của tổ chức vẫn chưa thực sự vào, trừ những mã có game như STB, SHB.

  • Sắp tới có 2 con bank có game để đánh lên như STB, SHB. Ngoài việc chi trả cổ tức tiền mặt + cổ phiếu, 2 mã này đã trong trạng thái tích lũy rất lâu.

Phím cho anh em luôn đi Bro!

Liên hệ em nhé ■■■■ 0702806152, em add vào nhóm “F0” chia sẻ với nhau.