Nhận định các mã cổ phiếu - góc nhìn về thị trường chung

VNINDEX vẫn đang mô hình trong mô hình tam giác tiếp diễn
chờ đợi break kèm vol lớn mới xác nhận xu hướng tiếp theo dù là bearkout hay breakdown
Dự kiến 1 2 phiên tới Vnindex vẫn giao dịch trong mẫu hình này, giao động trong biên hẹp cuối mô hình nên phải thận trọng

Chart giờ vẫn trong trạng thái sideway, chưa có tín hiệu gì mới, gần kết thúc mô hình

*** Nhận định các mã**
Chứng khoán
SSI đang tích luỹ trên MA20 và đã đi ra khỏi mây ichimoku nếu vượt và tích luỹ thành công vùng 53 có thể mua thêm
VND cũng tương tự qua mây và vượt MA20 và đang tích luỹ khá tốt ổn hơn nếu tích luỹ tại vùng 43 và kéo bolingerband co hẹp lại
HCMSHS tương tự SSI trong mô hình tích luỹ để tăng giá tuy nhiêu yếu hơn chút
VCI thì xấu đang có hỗ trợ 42.x nếu thủng bán

Bank
ACB khá giống VN30 đang tích luỹ trên MA20 nắm giữ tiếp
MBB tương tự ACB
OCB đã vượt MA20 cản mạnh 30.3
CTG đang xây đáy ở vùng 32.x chưa có tín hiệu gì
STB Tương tự MBB, ACB bám sát MA20 và 3 cây nến doji liên tục, tiếp tục chờ đợi
SHB MACD cắt lên tuy nhiên đang dưới mây ichimoku
TCB tương tự ACB
VIB giống CTG nhưng nếu có nhịp hồi sẽ bật tốt hơn

2 Likes

Khác
BSR: vượt MA20 và đang quay lại tích luỹ
FPT: MACD đang phân kỳ 3 đoạn tạo mẫu hình 3 đỉnh nên ở đoạn này có thể hạ dần chốt lời
PLX vẫn đang tích luỹ và chưa rõ xu hướng
MWG MACD mới có 1 đỉnh mặc dù dưới MA20 nhưng MA20 vẫn đang hướng lên chạm hỗ trợ 156.x và có thể quay về test lại 150.x
GAS: đang tích luỹ dưới MA20
HDC: đang tạo 2 đỉnh và phân kỳ âm MACD có chờ hồi lên và bán ra
HPG: đang tích luỹ dưới MA 20 nếu giảm qua vùng 44.7 nên hạ hết
HSG hay NKG cũng tương tự HPG
KBC đang vượt lên MA20 và vùng cân bằng là vùng 55.x nên chốt lãi ở vùng này
KDH sau điểm mua pivot đang tích luỹ lại chưa có gì
Tuy nhiên chúng ta vẫn phải thận trọng và quan sát sự vận động của thị trường chung

1 Likes

TCB mua 5x có giữ dc k bạn :((

TCB giống như các mã bank khác thôi a đoạn này đang khá đuối hồi lên vol k có, cầu k vào a chờ hồi lên r bán thôi a ạ

1 Likes