Nhận định cổ phiếu TAR hôm nay - khuyến nghị ngày 7/6/22

Posted in Nhận định cổ phiếu - Tags: #Nhận định cổ phiếu TAR hôm nay, #Khuyến nghị cổ phiếu TAR , #Khuyến nghị mua cổ phiếu TAR , #Top cổ phiếu TAR hôm nay ,
[​IMG]

Nhận định cổ phiếu TAR - CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR)
Nhận định mã TAR hôm nay đang khuyến nghị - 2.MUA THĂM DÒ 35%
Khuyến nghị tham khảo này là “MUA” giải ngân 35%-50% khối lượng muốn mua.

Giá: 30.600 (+9.7%) Vol: 3,600,300

Rate point: 11.4 %D+: 1.04%

Định giá %F cơ bản : 27.000 tương ứng -10%

Các nhận định phân tích kỹ thuật

Điểm mua: 30.200 Kháng cự: 32.800
Hỗ trợ: 27.800 Stoploss: 27.800

Ghi chú 5 phiên: Vượt cản tại mức 31.200 có vol xác nhận sẽ là điểm mua tiếp theo nếu giá cổ phiếu TAR đóng cửa các phiên tiếp theo lớn hơn vùng giá này. Target cổ phiếu TAR có thể cán mốc 34.500 -36.000

Xem thêm nhận định về %DRP và PX - xác suất tăng giá tại đây