Nhận định phái sinh hàng ngày!

Bản tin phái sinh 21.12.2023

Lực cầu tiếp tục được duy trì sang phiên thứ 2 liên tiếp đã giúp các chỉ số tăng điểm phiên thứ 2 liên tiếp. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0.41% dừng tại 1100.76 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0.39% trong chỉ số Upcom-Index cộng thêm 0.45%. Giá trị giao dịch đạt 14,863 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Chỉ số VN30-Index tăng 0.47% cho thấy lực cầu tham gia mạnh ở nhóm vốn hóa lớn. MWG (4.31%) MSN (2.73%), VNM (1.64%), VRE (1.32%), VHM (1.14%)…đóng góp điểm số của chỉ số. Ở chiều ngược lại, HDB, SAB, TCB, TPB, VCB, VPB đi ngược thị trường nhưng mức giảm không đáng kể.
Khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 431 tỷ đồng trong đó HPG (109 tỷ), FUEVFVND (85 tỷ), HCM (54 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, MWG (106 tỷ), KBC (33 tỷ), IDC (16 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 4767 (-8890 LONG) HĐTL VN30F2312; 20494 (+10438 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 3748 (-8308 SHORT) HĐTL VN30F2312; 9141 (+5372 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 26649 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1096; chốt lãi ở 1105; cắt lỗ 1090
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1085; chốt lãi 1075; cắt lỗ 1090

Từ Hoàng Anh Topinvest - 0972629026

2 Likes

Bản tin phái sinh 22.12.2023
Thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên đáo hạn phái sinh nhưng biên độ dao động khá hẹp. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0.15% dừng tại 1102.43 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0.14% trong chỉ số Upcom-Index cộng thêm 0.79%. Giá trị giao dịch tiếp tục sụt giảm khi chỉ đạt 12,689 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Nhóm vốn hóa tiếp tục có sự phân hóa mạnh với BID (1.21%), TCB (0.99%), VJC (0.96%), BCM (0.82%)…tăng giá trong khi STB (-1.3%), PLX (-1.16%), VCB (-0.25%), VNM (-0.44%)…giảm giá. Chỉ số VN30-Index đóng cửa tăng 0.04% với 10 mã tăng và 12 mã giảm.
Khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 557 tỷ đồng trong đó HPG (107 tỷ), STB (54 tỷ), KBC (53 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, MWG (31 tỷ), HDG (15 tỷ), FTS (12 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 25504 (+5010 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 12015 (+2874 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 49231 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1106; chốt lãi ở 1115; cắt lỗ 1100
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1095; chốt lãi 1085; cắt lỗ 1100
image

Từ Hoàng Anh Topinvest - 0972629026

2 Likes

Bản tin phái sinh 25.12.2023

Các chỉ số thị trường phân hóa và biến động hẹp hơn trong phiên cuối tuần. Chỉ số VN-Index đóng cửa nhích nhẹ 0.06% dừng tại 1103.06 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 0.09%, chỉ số Upcom-Index giảm 0.03%. Giá trị giao dịch đạt 14,543 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
STB (2.26%) là bluechips đáng chú ý nhất trong phiên cuối tuần khi hồi phục mạnh với hơn 22 triệu cp được chuyển giao. Nhóm Ngân hàng có diễn biến hồi phục trên diện rộng như BID, SHB, MBB, HDB, LPB đóng cửa trong sắc xanh. Ở chiều ngược lại, MSN (-1.1%), BVH (-1.14%) là các mã gây giảm chỉ số nhiều nhất.
Khối ngoại tiếp tục nối dài đà bán ròng với giá trị 481 tỷ đồng trong đó HPG (94 tỷ), VND (94 tỷ), MSN (67 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, MWG (55 tỷ), HDB (23 tỷ), VGV (21 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 28445 (+2941 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 8225 (-3790 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 57560 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1100; chốt lãi ở 1110; cắt lỗ 1095
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1095; chốt lãi 1090; cắt lỗ 1100

Từ Hoàng Anh Topinvest - 0972629026

1 Likes

Bản tin phái sinh 26.12.2023

Lực cầu tham gia mạnh hơn ở nhóm vốn hóa lớn khiến tâm lý thị trường tích cực hơn. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 1.32% dừng tại 1117.66 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0.52%, chỉ số Upcom-Index tăng nhẹ. Giá trị giao dịch đạt 17,039 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
MSN (5.4%), PLX (2.51%), VHM (2.23%), GAS (2.41%), BID (1.77%) là bluechips đáng chú ý nhất trong phiên này. Ngoài ra, CTG, FPT, HPG, HDB, STB, TCB, VPB, VRE, VIB,VCB, VJC đều ghi nhận mức tăng trên 1% phản ánh nhóm vốn hóa lớn tích cực hơn.
Khối ngoại tiếp tục nối dài đà bán ròng với giá trị 104 tỷ đồng trong đó HPG (96 tỷ), FUEVFVND (43 tỷ), VNM (37 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, PVD (24 tỷ), BID (19 tỷ), CTG (14 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 29239 (+794 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 12217 (+3992 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 58086 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1125; chốt lãi ở 1135; cắt lỗ 1120
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1105; chốt lãi 1095; cắt lỗ 1110

** TỪ HOÀNG ANH TOPINVEST-0972629026**

2 Likes

Bản tin phái sinh 27.12.2023

Thị trường dao động trong biên độ hẹp trong phần lớn thời gian của phiên với điểm nhấn là lực cầu gia tăng mạnh lúc cuối phiên. Chỉ số VN-Index theo đó đóng cửa tăng 0.41% dừng tại 1122.25 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0.79%, chỉ số Upcom-Index tăng nhẹ. Giá trị giao dịch đạt 17,357 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Mặc dù tăng mạnh về điểm số nhưng thị trường chung chưa có sự đồng thuận rõ nét. Nhóm vốn hóa lớn phân hóa trở lại với SAB (1.13%), FPT (1.25%), HPG (1.28%), VCB (1.22%), VHM (1.7%) là các cổ phiếu góp mặt ở chiều tăng. Ngược lại, ở chiều giảm ghi nhận ACB, BID, CTG, GAS, PLX, POW…nhưng mức giảm không đáng kể.
Khối ngoại tiếp tục nối dài đà bán ròng với giá trị 349 tỷ đồng trong đó VHM (66 tỷ), VND (58 tỷ), SSI (57 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, CTG (24 tỷ), VCB (22 tỷ), MSN (15 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 29626 (+387 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 11712 (-505 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 57545 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1125; chốt lãi ở 1135; cắt lỗ 1120
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1105; chốt lãi 1095; cắt lỗ 1110
image

Từ Hoàng Anh Topinvest - 0972629026

3 Likes
3 Likes

Bản tin phái sinh 28.12.2023

Thị trường dao động trong biên độ hẹp trong phần lớn thời gian của phiên với điểm nhấn là lực cầu gia tăng mạnh lúc cuối phiên. Chỉ số VN-Index theo đó đóng cửa tăng 0.41% dừng tại 1122.25 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0.79%, chỉ số Upcom-Index tăng nhẹ. Giá trị giao dịch đạt 17,357 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Mặc dù tăng mạnh về điểm số nhưng thị trường chung chưa có sự đồng thuận rõ nét. Nhóm vốn hóa lớn phân hóa trở lại với SAB (1.13%), FPT (1.25%), HPG (1.28%), VCB (1.22%), VHM (1.7%) là các cổ phiếu góp mặt ở chiều tăng. Ngược lại, ở chiều giảm ghi nhận ACB, BID, CTG, GAS, PLX, POW…nhưng mức giảm không đáng kể.
Khối ngoại tiếp tục nối dài đà bán ròng với giá trị 349 tỷ đồng trong đó VHM (66 tỷ), VND (58 tỷ), SSI (57 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, CTG (24 tỷ), VCB (22 tỷ), MSN (15 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 28616 (-1010 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 14300 (+2588 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 58944 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1125; chốt lãi ở 1135; cắt lỗ 1120
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1105; chốt lãi 1095; cắt lỗ 1110

3 Likes

mình đăng kí rồi ad mở khóa nhé

2 Likes

Bản tin phái sinh 29.12.2023
Thị trường diễn biến tích cực trở lại với sự đồng thuận tốt hơn ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số VN-Index đóng cửa với mức tăng 0.62% dừng tại 1128.93 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0.33%, chỉ số Upcom-Index tăng 0.59%. Giá trị giao dịch đạt 17,321 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Chỉ số VN30-Index tiếp tục có mức tăng tích cực hơn tương ứng tăng 1.13%. Nhóm Ngân hàng cùng với các mã vốn hóa lớn khác như VHM (4.3%), VIB (1.95%), VNM (1.48%), TCB (2.11%)…là những bluechips có mức tăng tích cực nhất. Ngược lại, BID, FPT, GAS, TPB đóng cửa trong sắc đỏ nhưng mức giảm không đáng kể.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị 345 tỷ đồng trong đó VHC (73 tỷ), HCM (52 tỷ), FUEVFVND (51 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều ngược lại, NCG (86 tỷ), GMD (35 tỷ), BID (29 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 28796 (+180 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 12744 (-1556 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 58501 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1135; chốt lãi ở 1145; cắt lỗ 1130
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1130; chốt lãi 1120; cắt lỗ 1135

ĐK liên hệ Hoàng Anh- 0972629026

1 Likes

Bản tin phái sinh 02.01.2024

Thị trường biến động hẹp trở lại trong phiên giao dịch cuối cùng của năm dương lịch. Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên với mức tăng 0.09% dừng tại 1129.93 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 0.13%, chỉ số Upcom-Index tăng 0.08%. Giá trị giao dịch đạt 18,146 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Chỉ số VN30-Index ghi nhận mức tăng 0.23% với 13 mã tăng và 10 mã giảm. Điểm tích cực là nhóm Ngân hàng tiếp tục tăng tốt với đại diện HDB (4.91%), VPB (2.13%), BID (1.64%), STB (1.27%). Ngoài ra, GVR (4.43%) đóng cửa tại 21,200 đồng. VCB (3.02%), VNDM (1.31%) là 2 bluechips diễn biến tiêu cực nhất.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị gần 361 tỷ đồng trong đó HPG (52 tỷ), KDH (35 tỷ), GEX (35 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều ngược lại, VNM (61 tỷ), GMD (48 tỷ), GAS (39 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 29573 (+777 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 9192 (-3552 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 55484 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1135; chốt lãi ở 1150; cắt lỗ 1130
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1130; chốt lãi 1120; cắt lỗ 1135

ĐK liên hệ Hoàng Anh- 0972629026

1 Likes

Bản tin phái sinh 03.01.2024
Thị trường giằng co và rung lắc mạnh về cuối phiên khi cung chốt lời ngắn hạn chiếm ưu thế. Chỉ số VN-Index đóng cửa thu hẹp mức tăng 0.16% dừng tại 1131.72 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 0.46%, chỉ số Upcom-Index tăng 0.62%. Giá trị giao dịch đạt 18,894 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Nhóm Ngân hàng phân hóa nhưng nhìn chung vẫn tích cực với ACB (2.3%), VCB (3.99%), SHB (1.39%), VIB (1.02%) tăng giá trong khi STB (-0.72%), HDB (-1.97%), VPB (-1.82%) giảm giá. Ngoài ra, các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như BCM, GVR, HPG, VIC…đóng cửa giảm từ 1-2%.
Khối ngoại đảo chiều bán ròng với giá trị 427 tỷ đồng trong đó FUESSVFL (180 tỷ), SSI (89 tỷ), VRE (40 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, VCB (92 tỷ), VHC (24 tỷ), VCI (23 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 31086 (+1513 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 10011 (+819 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 62006 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1135; chốt lãi ở 1150; cắt lỗ 1130
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1130; chốt lãi 1120; cắt lỗ 1135

ĐK TOPINVETS- BẮN TÍN HIỆU TỰ ĐỘNG liên hệ Hoàng Anh- 0972629026

Bản tin phái sinh 05.01.2024

Nhóm Tài chính đồng thuận tăng mạnh đã giúp thị trường chung tiếp tục bứt phá mạnh phiên thứ 2 liên tiếp. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0.57% dừng tại 1150.72 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0.4%, chỉ số Upcom-Index ngược chiều giảm nhẹ. Giá trị giao dịch tăng mạnh lên 28,348 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế nhưng đà tăng tập trung chủ yếu tại MBB (4.96%), CTG (3.62%), MSB (3.07%), TPB (2.58%), HDB (2%), VCB (1.66%). Nhóm Ngân hàng đã có sự đồng thuận ở đà tăng tốt hơn trong phiên này và đây cũng là nhóm dẫn dắt thị trường. Ở chiều ngược lại, BCM (-1.14%), MSN (-1.16%) đi ngược thị trường.
Khối ngoại bán ròng với giá trị gần 102 tỷ đồng trong đó VHM (93 tỷ), NCG (88 tỷ), STB (27 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, VCB (98 tỷ), VPB (67 tỷ), MSB (62 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 31778 (-86 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 9137 (+1221 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 56200 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1170; chốt lãi ở 1180; cắt lỗ 1165
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1150; chốt lãi 1140; cắt lỗ 1155

ĐK TOPINVETS- BẮN TÍN HIỆU TỰ ĐỘNG liên hệ Hoàng Anh- 0972629026

Bản tin phái sinh 08.01.2024
Mặc dù điều chỉnh trong phiên sáng dưới áp lực chốt lời ngắn hạn nhưng lực cầu giá thấp tiếp tục chủ động đã giúp các chỉ số đóng cửa tăng điểm. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0.34% dừng tại 1154.68 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0.09%, chỉ số Upcom-Index đồng thuận tăng 0.23%. Giá trị giao dịch đạt 17,893 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Nhóm cổ phiếu Tài chính tiếp tục là tâm điểm đóng vài trò dẫn dắt đà hồ phục của thị trường. Cụ thể, STB (2.45%), MBB (1.99%), CTG (1.4%), SSI (1.64%)…tăng giá tích cực. Ngược lại, POW, VPB, VRE, VHM, SAB…là các mã đi ngược thị trường nhưng mức giảm không đáng kể.
Khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 442 tỷ đồng trong đó FUEVFVND (226 tỷ), VHM (101 tỷ), MSN (50 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, VCB (63 tỷ), OCB (42 tỷ), ASM (42 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 32352 (+574 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 13566 (+4429 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 56813 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1170; chốt lãi ở 1180; cắt lỗ 1165
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1150; chốt lãi 1140; cắt lỗ 1155
** ĐK TOPINVEST - BẮN TÍN HIỆU TỰ ĐỘNG liên hệ Hoàng Anh - 0972629026**

1 Likes

Bản tin phái sinh 09.01.2024
Thị trường cơ sở tiếp tục mạch tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0.48% dừng tại 1160.19 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0.24%, chỉ số Upcom-Index ngược chiều giảm 0.16%. Giá trị giao dịch đạt 21,598 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Độ rộng thị trường cân bằng với 273 mã tăng và 234 mã giảm trên chỉ số VN-Index. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục là động lực dẫn dắt đà tăng của thị trường với BID (4.27%) sau ước tính kết quả kinh doanh Q4.2023 tăng trưởng mạnh. Ngoài ra, TCB (2.71%), CTG (1.9%), SHB (1.3%) tăng giá tích cực. Sắc đỏ xuất hiện tại SSB, MSN, MWG, GVR nhưng mức giảm không đáng kể.
Khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 251 tỷ đồng trong đó VCI (35 tỷ), SSI (25 tỷ), MSN (160 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, MWG (31 tỷ), VPB (23 tỷ), HUT (14 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 31351 (-1001 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 13034 (-532 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 61287 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1170; chốt lãi ở 1180; cắt lỗ 1165
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1160; chốt lãi 1150; cắt lỗ 1165
ĐK TOPINVEST - BẮN TÍN HIỆU TỰ ĐỘNG liên hệ Hoàng Anh - 0972629026

1 Likes

Bản tin phái sinh 10.01.2024
Thị trường cơ sở điều chỉnh nhẹ sau chuỗi 4 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó. Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0.14% dừng tại 1158.59 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 0.36%, chỉ số Upcom-Index cùng chiều giảm 0.08%. Giá trị giao dịch đạt 20,879 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Sắc đỏ chiếm ưu thế nhiều hơn trong phiên này nhưng áp lực bán vừa phải trong đó ACB, BCM, GAS, TPB, VIC, VRE, MWG giảm quanh mức 1%. Ở chiều ngược lại, sắc xanh tập trung tại các mã Ngân hàng còn lại gồm VCB (1.15%), TCB (1.17%), CTG (1.52%)…là những mã có động lực tăng tốt.
Khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 169 tỷ đồng trong đó VNM (73 tỷ), FUEVFVND (68 tỷ), PVS (52 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, HPG (98 tỷ), VCB (78 tỷ), PLX (57 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 29947 (-1404 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 16503 (+3469 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 61726 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1170; chốt lãi ở 1180; cắt lỗ 1165
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1160; chốt lãi 1150; cắt lỗ 1165
image
ĐK TOPINVEST - BẮN TÍN HIỆU TỰ ĐỘNG liên hệ Hoàng Anh - 0972629026
toptinhieu.vn

1 Likes


Bản tin phái sinh 11.01.2024
Thị trường cơ sở đều phân hóa với chỉ số chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0.25% dừng tại 1161.54 điểm, chỉ số HNX-Index ngược chiều giảm 0.47%, chỉ số Upcom-Index giảm 0.65%. Giá trị giao dịch đạt 23,671 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Mặc dù sắc đỏ tiêp tục chiếm ưu thế nhưng cổ phiếu Ngân hàng nhìn chung tiếp tục tích cực với các cổ phiếu luân phiên nhau ở đà tăng. SHB (2.56%), VPB (2.35%), TPB (4.23%), EIB (2.41%) CTG (3.33%), VCB (1.94%), BID (2.93%) có mức tăng mạnh trong phiên này. Ở chiều ngược lại, FPT, HPG, MWG, SAB có mức giảm từ 1-2%.
Khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 317 tỷ đồng trong đó FUEVFVND (112 tỷ), DGC (56 tỷ), PVS (55 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, VCB (71 tỷ), CTG (64 tỷ), STB (44 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 31394 (+1447 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 15134 (-1369 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 61127 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1170; chốt lãi ở 1180; cắt lỗ 1165
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1160; chốt lãi 1150; cắt lỗ 1165
ĐK TOPINVEST - BẮN TÍN HIỆU TỰ ĐỘNG liên hệ Hoàng Anh - 0972629026
toptinhieu.vn


** BẢN TIN PHÁI SINH 12.1.2024
Các chỉ số có phiên đồng thuận khi đóng cửa trong sắc xanh. Lực cung chốt lời tiếp tục duy trì khiến chỉ số VN-Index đóng cửa thu hẹp đà tăng còn 0.06% dừng tại 1162.22 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0.56%, chỉ số Upcom-Index cộng thêm 0.47%. Giá trị giao dịch đạt 19,376 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Nhóm cổ phiếu Ngân hàng chững lại với TCB (-0.73%), MBB (-1.2%), VCB (-0.22%) đóng cửa giảm nhẹ trong khi HDB, SHB, SSB, VIB, VPB tăng nhẹ. EIB (4.19%) nổi bật khi tăng mạnh nhất trong nhóm Ngân hàng. Tuy nhiên, thị trường được nâng đỡ bởi PLX, POW, SAB tăng mạnh quanh 1%.
Khối ngoại đảo chiều mua ròng với giá trị hơn 135 tỷ đồng trong đó STB (72 tỷ), IDC (60 tỷ), HPG (59 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều ngược lại, SHS (67 tỷ), DIC (60 tỷ), HPG (59 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 31389 (-5 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 16531 (+1397 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 65958 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1170; chốt lãi ở 1180; cắt lỗ 1165
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1160; chốt lãi 1150; cắt lỗ 1165

ĐK TOP TÍN HIỆU FREE: 0972629016 Hoàng Anh

Bản tin phái sinh 15.01.2024
Các chỉ số có phiên rung lắc mạnh hơn trong phiên cuối tuần sau dữ liệu CPI cùa Mỹ được công bố. Tuy nhiên, lực cầu từ nhóm Ngân hàng giúp các chỉ số giảm nhẹ. Chỉ số VN-Index đóng cửa thu hẹp đà giảm còn 0.65% dừng tại 1154.7 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 1.03%, chỉ số Upcom-Index cùng chiều giảm 0.76%. Giá trị giao dịch đạt 25,512 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Nhóm cổ phiếu Ngân hàng lấy lại đà tăng trong phiên cuối tuần và là nhóm đáng chú nhất. SHB (1.65%), MBB (3.39%), STB (1.36%), ACB (2.16%), CTG (1.61%)…tăng giá tích cực. Ngược lại, GVR, MSN, VIC, MWG, POW, PLX, VRE… đóng của giảm từ 1-2%.
Khối ngoại đảo chiều bán ròng với giá trị hơn 14 tỷ đồng trong đó VNM (104 tỷ), BCM (103 tỷ), DPM (35 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, STB (78 tỷ), VCB (78 tỷ), VBP (59 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 28911 (-2478 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 11007 (-5524 SHORT) HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 56010 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1170; chốt lãi ở 1180; cắt lỗ 1165
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1160; chốt lãi 1150; cắt lỗ 1165
image
ĐK TOP TÍN HIỆU FREE: 0972629016 Hoàng Anh

Bản tin phái sinh 16.01.2024

Thị trường tiếp tục gặp khó khăn tại vùng kháng cự kỹ thuật khi áp lực chốt lời lan rộng. Chỉ số VN-Index đóng cửa với mức giảm nhẹ 0.05% dừng tại 1154.12 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 1.2%, chỉ số Upcom-Index giảm 0.33%. Giá trị giao dịch sụt giảm về 14,324 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Nhóm cổ phiếu Ngân hàng chững lại và phân hóa mạnh hơn với ACB (-1.94%), CTG (-0.32%), SHB (-1.22%), TPB (-1.35%), VPB (-1.53%) đóng của giảm trong khi VCB (1.47%), BID (1.3%), VIB (0.71%)…tăng giá. Ngoài ra, MSN (1.23%), MWG (2.39%) đi ngược thị trường.
Khối ngoại đảo chiều mua ròng với giá trị hơn 37 tỷ đồng trong đó CTG (63 tỷ), STB (58 tỷ), MWG (56 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều ngược lại, VNM (85 tỷ), HDG (35 tỷ), VRE (23 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng.
Số lượng vị thế của NĐT NN hiện tại: 26815 (-2096 LONG) HĐTL VN30F2312
Số lượng vị thế của TỰ DOANH hiện tại: 11007 HĐTL VN30F2312
Số lượng OI qua đêm hiện tại: 53119 vị thế qua đêm.
KHUYẾN NGHỊ TRONG PHIÊN: MUA BÁN THEO ĐÀ TĂNG/GIẢM
Kịch bản Long: Khi giá VN30F1M vượt kháng cự 1170; chốt lãi ở 1180; cắt lỗ 1165
Kịch bản Short: Khi giá VN30F1M thủng hỗ trợ 1160; chốt lãi 1150; cắt lỗ 1165
ĐK TOP TÍN HIỆU FREE: 0972629016 Hoàng Anh