Nhận định phiên 22.1.2021 từ #htdautu,#viba

Chia sẻ nhận định cùng anh chị em cho phiên 22.1.2021 từ #htdautu,#viba,#1nvn,#onenewvietnam