Nhận định thị trường 04/02/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/02:

THỊ TRƯỜNG BÙNG NỔ

GIẤC MƠ 1200- CÓ QUAY TRỞ LẠI

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
https://youtu.be/ovZ6lcuzb0Y