Nhận định thị trường | 1.3.2022 | Đầu tuần lực bán mạnh

:white_check_mark:Thép - Đạm đỡ giá thị trường
:white_check_mark:NĐT nên làm gì khi Nga - Ukraina chưa hạ nhiệt ?
:white_check_mark:Phân tích : Thép - Đạm - Chứng - Bank
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG : https://bitly.com.vn/qgmwhz
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Nguyễn Tài