Nhận định thị trường 10/06/2021

1. T ng quan th tr ườ ng ch ng khoán ngày 09/06/2021:

-VN-Index đóng cửa tăng +13.02 điểm (+0.99%) lên 1,332.90 điểm.

Với 222 mã tăng điểm, 170 mã giảm điểm, không đổi 58 mã

-HNX-Index tăng +3.42% lên 316.87 điểm.

Với 116 mã tăng điểm, 77 mã giảm điểm, không đổi 73 mã

-UPCom-Index tăng +1.00% lên 87.25 điểm.

Với 151 mã tăng điểm, 130 mã giảm điểm, không đổi 79 mã

-Giao dịch khối ngoại: HSX bán ròng: -647.41 tỷ đồng; HNX bán ròng -27.57 tỷ đồng; Upcom mua ròng +20.02 tỷ đồng tập trung bán vào các mã (HPG, DXG, NVL…).

-Giao dịch tự doanh bán ròng với giá trị -243.64 tỷ đồng tập trung vào các mã (STB, VPB, KBC…).

2.Nh n đị nh th tr ườ ng và khuy ế n ngh 10/06/2021:

  • Sau hai phiên giảm điểm mạnh ~60 điểm, phiên ngày hôm nay đã test hỗ trợ 1300 và bật tăng trở lại thành công. Những mã đã giảm điểm mạnh 2 phiên trước thì nay quay trở lại tăng mạnh như một số cổ phiếu dòng bank SHB (+7.93%), LPB (+6.84%); , chứng khoán VND (+9.92%), SSI (+6.14%); dầu khí PVS (+5.19%).

+VNI test lại hỗ trợ 1300 điểm thành công hướng tới kháng cự ngắn hạn tiếp theo khoảng 1355 điểm. Những nhà đầu tư tỷ trọng cổ phiếu margin cao những nhịp hồi nên chốt lời hạ bớt tỷ trọng, cơ cấu lại danh mục chỉ nên giữ tối đa 3 cổ phiếu. Những nhà đầu tư tỷ lệ tiền mặt cao không nên tham gia giai đoạn này, nên đứng ngoài quan sát chờ khi VNI có sự tích luỹ kèm thanh khoản nhỏ ổn định trở lại sẽ xem xét mua sau. Điểm mua bán một số mã cổ phiếu theo dõi trong room khuyến nghị.

anh/ch hãy đă ng ký kênh để nh n các video khuy ế n ngh s m nh t nhé: