Nhận định thị trường 15/04/2021

, , , ,

Tâm lý mua đuổi bán đuổi
Tại sao cần chú ý cổ phiếu trụ nhịp sau