Nhận Định Thị Trường (15/12/2021) - HPG, BCM, DIG, NVL, HSG, VIC, PDR, VPB, CTG, GVR - [Kiều Canh]

, , , , , , , , ,

Nhận định thị trường phiên giao dịch 15/12/2021, top 10 cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số VNINDEX phiên 14/12.