Nhận định thị trường | 17.2.2022 | Rụt rè

:white_check_mark:BĐS - Đầu tư công dậy sóng trở lại
:white_check_mark:Chuẩn bị gì cho phiên Đáo hạn Phái sinh ?
:white_check_mark:Phân tích : BĐS - BANK - ĐẠM - DẦU KHÍ
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG : https://bitly.com.vn/d8uced
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Nguyễn Tài