Nhận định thị trường 20.12.2021 - 24.12.2021

:white_check_mark:Thị trường ảnh hưởng bởi những sự kiện ra sao ?
:white_check_mark:Mã ngành và Chiến lược sắp tới
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt có thể tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG : https://bitly.com.vn/642u1p
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Tài