Nhận định thị trường 23/04/2021

, , , ,

Đạp vào ATC gây hoang mang cho NDT
cầm cổ phiếu xử lý thế nào ?