Nhận định thị trường 24/03/2021

TẠM BIỆT 1200, CÓ VỀ 1150
THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH, CỔ PHIẾU VỀ VÙNG GIÁ HẤP DẪN
PHÂN TÍCH CÁC DÒNG CP
NDT CẦM TIỀN, CẦM HÀNG NÊN LÀM GÌ ?
TẤT CẢ CÓ TRONG VIDEO CỦA TTN STOCK:

LINK THAM GIA ROOM CỘNG ĐỒNG:

:camera:CHỨNG KHOÁN VPS HỖ TRỢ MỞ TÀI KHOẢN ONLINE MIỄN PHÍ VÀ PHÍ GIAO DỊCH CƠ SỞ 0%, LÃI SUẤT MARGIN 6.8%/NĂM
:camera:LIÊN HỆ:
■■■■/Tel 0966925198 - Trần Trung Nguyên Chứng khoán VPS - TVDT 26