Nhận định thị trường 29/02/2021

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/02:
VNINDEX TEST CUNG
Ý CHÍ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
THỊ TRƯỜNG 1200 CÓ QUAN TRỌNG BẰNG VIỆC CHỌN CỔ PHIẾU NÀO ?

LINK THAM GIA ROOM CỘNG ĐỒNG:

:camera:CHỨNG KHOÁN VPS HỖ TRỢ MỞ TÀI KHOẢN ONLINE MIỄN PHÍ VÀ PHÍ GIAO DỊCH CƠ SỞ 0%, LÃI SUẤT MARGIN 6.8%/NĂM
:camera:LIÊN HỆ:
Zalo/Tel 0966925198 - Trần Trung Nguyên Chứng khoán VPS - TVDT26