Nhận định thị trường 29/11 - 3/12

:white_check_mark: Đầu tư công lên tiếng - Gánh cả thị trường :white_check_mark:
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt có thể tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG: https://bitly.com.vn/2z888j
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Tài
https://youtu.be/KTRpoReMg-c