Nhận định thị trường 29.12.2021

:white_check_mark:|Thị trường rung lắc trước ngưỡng 1500
:white_check_mark:Dòng tiền phân hóa mạnh mẽ
:white_check_mark:BANK - BĐS - Đầu tư công tiếp tục dẫn dắt
:white_check_mark:Chiến lược cuối năm
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt có thể tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG : https://bitly.com.vn/16zhft
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Tài