Nhận định thị trường | 8.2.2022 | KHỞI SẮC |

:white_check_mark:Thị trường khai xuân Nhâm Dần
:white_check_mark:Thanh khoản cực thấp
:white_check_mark:Phân tích mã ngành trọng điểm 2022
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG : https://bitly.com.vn/whjol3
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Nguyễn Tài