Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/06/2024

, ,
  • Trên đồ thị ngày VNINDEX có 4 phiên liên tiếp giao động trong biên độ hẹp 1280 - 1295 với khối luopngjw duy trì ở mức trung bình. Hiện tại dòng tiền vẫn xoay vòng trong thị trường và xoay vòng sang các cổ phiếu khác nhau, đặc biệt là nhóm tích lũy dài và chưa tăng nhiều. Đặc biệt ở một số nhóm như xuất khẩu, thủy sản, cảng biển…

  • Dự kiến trong ngắn hạn VNINDEX sẽ tiếp tục giao dịch quanh cùng 1280 - 1290 và phân hóa. Dòng tiền vẫn sẽ được hút vào những mã tích lũy tốt trong thời gian qua và những mã đang trong xu hướng tăng tốt.

  • Khuyến nghị: Dòng tiền phân hóa và đang luân chuyển, cơ hội sinh lời đang gia tăng, NĐT ngắn hạn kiểm tra danh mục loại bỏ các mã yếu và chỉ giữ lại các mã đang trong xu hướng tăng. Đồng thời xem xét mở mua với những mã có dòng tiền tham gia mạnh mới bước vào xu hướng tăng ngắn hạn, trung hạn. Hoặc trong những nhịp điều chỉnh tích lũy của những nhóm cổ phiếu đang có nhịp tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua.